måndag 9 januari 2012

Modersmålsundervisning stöttas i Sverige men inte i British Columbia

Hemspråk eller modersmål, vilken term är bäst? Svenska skolverket bestämde sig 1996 för att byta från termen "hemspråk" till "modersmål". Skälet var att det förstnämnda speglade ett mer informellt användande. Genom att använda "modersmål" hoppades man stötta den betydelse man tycker att föräldrarnas språk har och bör ha i en individs liv.

Det största modersmålet förutom svenska med berättigad undervisning i den svenska skolan är finska. På andra plats kommer arabiskan. Andra vanliga språk är spanska, persiska samt de språk som talas i f.d. Jugoslavien (källa: DNR 95, 398 från Skolverket).

Här i British Columbia tycker man också att kunskaper i modersmålet påverkar hur väl barnet gör ifrån sig i skolan, men man väljer att attackera problemet med "English as a Second Language" (ESL) på ett komplett motsatt sätt. Istället för att skapa resurser för studier av modersmålet som i Sverige väljer man att stärka engelskan. "The Ministry of Education" i BC ger fem års medel till varje ESL-elev som bedöms behöva extra undervisning i engelska.  Ibland behövs bara 1-2 år innan barnet bedöms vara ikapp med engelskan, dvs har resultat på diagnostiska tester som faller inom normalområdet. Ansvaret för kunskaper i modersmålet faller däremot på föräldrarna eftersom det av kandensiskt kulturella skäl bedöms tillhöra den privata sfären. (Källa: ESL Policy and Guidelines, 2009). Detta trots att forskningen är entydig och visar att modersmålsundervisning också har betydelse för det övriga kunskapsinhämtandet i skolan.

Det enda sättet att tillåta våra barn studera svenska inom ramen för den vanliga skolan i BC är de s.k. "Board Authority Approved Courses". Deras innehåll kan skapas av friskolor men måste följa vissa riktlinjer och ha ett innehåll som godkänns av "The Ministry of Education". Förutom fördjupningskurser är kurser i teckenspråk, franska, japanska, koreanska, mandarin, punjabi och spanska godkända. Inte svenska. Det finns en ansökningsprocess som finns att följa. Kanske något för oss som har barn som ska lära sig svenska som barn här i Vancouver att planera in för framtiden?

Finns modersmålsundervisning i ditt land? Finns modersmålsundervisning i den skola ditt barn går? Finns svenska skolan? Hur upplever du dessa?