Referenser

Artiklar av Lena Normén-Younger (kronologisk ordning)

 1. Högläsning utvecklar ditt barns svenska. En intervju med barnboksförfattaren Janina Kastenvik. FORUM, nr 1 2013: sid 18. 
 2. Barn utomlands & svenska språket. I kåseriet Samspråk om flerspråkighetSverigekontakt, nr 1, 2013: sid 27-28.
 3. Svensk au pair - bra för ditt barn språkutveckling. FORUM, nr 2 2012: sid 19-20.
 4. Gunilla Ladberg - svensk expert på flerspråkighet. FORUM, nr 1 2012: sid 36-37.
 5. Svenska som modersmål utomlands. FORUM, nr 1 2012: sid 34-35.
 6. SWEA startar internationell mammagrupp. SWEA Internationals websida.

BÖCKER 

 1. Bravo Granström, Monica. I love svenska! Isaberg Förlag. Kan köpas genom Bokus.
 2. Cadeau, Michelle. Flerspråkiga barn i familjen. Kan köpas genom Svenska Mammor.
 3. Håkansson, Gisela. Tvåspråkighet hos barn i Sverige. Kan köpas från Bokus.
 4. Ladberg, Gunilla. Barn med flera språk. Tvåspråkighet och flerspråkighet i hem, förskola och skola. Liber, 3:e uppl. 2003.
 5. Ladberg, Gunilla. Skolans språk och barnets. Att undervisa barn från språkliga minoriteter. Studentlitteratur 2000.
 6. Ladberg, Gunilla. Tala många språk. Carlssons, 2:a uppl. 2000. Kan köpas av Gunilla Ladberg.
 7. Ladberg, Gunilla. Vägar till ett nytt språk. Kan köpas av Gunilla Ladberg.


RAPPORTER

 1. Skolverket. Greppa Språket. Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet, 2011. Kan laddas ner som PDF.
 2. Modersmålsstöd och modersmålsundervisning. Bilaga 2 till Flera språk – fler möjligheter. Utveckling av modersmålsstöd och modersmålsundervisning – ett regeringsuppdrag, 2002. Kan laddas ner som PDF.


BRA BLOGGAR OM FLERSPRÅKIGHET

 1. Beck, Adam. Bilingual Monkeys: Raising bilingual children
 2. Cruz-Ferreira, Madalena. Being Multilingual.