torsdag 17 januari 2013

Svenska läsambassadören svarar

På webbsidan "Barnens bibliotek" kan man ställa frågor till den svenske läsambassadören Johan Unenge om det mesta som rör böcker, läsande och skrivande. Det gjorde jag, och fick svar efter en dag!

Mina två frågor: 

1) Varför tror du att läsförståelsen bland svenska flickor är så mycket bättre än för pojkar (baserat på PISA-undersökningarna 2000 & 2009).

2) Hur tror du att man kan förändra detta så att pojkarna blir lika bra?

Johan svarade:

Ojoj, det är en stor fråga! Jag tror att det är en blandning av hur olika förväntingar samhället har på pojkar och flickor. Förväntningar där pojkar i regel har bättre självförtroende (!) . Man skulle kunna kalla det övermod. De tänker att det ordnar sig ändå, utan läsning och utan bra skolbetyg. Det verkar som om flickor i högre grad vågar satsa och misslyckas än killar. Killar som misslyckas uppfattas som svaga och ingen vill vara svag eller dum. Dessutom gör pojkar som sina pappor och pappor läser mindre än mammor.  Det kan vara en del av förklaringen. En som skrivit mycket om detta är Gunilla Molloy. Kolla på biblioteket efter hennes böcker i ämnet. De är mycket bra.

Se Johans frågespalt på webbsidan Barnens Bibliotek. Han stavar som en kratta, det såg till och med utlandssvenska jag. Men det verkar mest som om han inte ger sig tid att använda stavningskontroll.